Odtah vozidla

29.08.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 20/2011
 Datum doručení žádosti dne: 22. 8. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 29. 8. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

O odstranění vozidla (o odtahu) rozhodne strážník MPB na místě samém v souladu se zákonem č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. MPB nerealizuje odtahy vozidel.

Strážníkem nařízený odtah vozidla realizují Brněnské komunikace, a.s., a to v souladu s usnesením Rady města Brna č. schůze R/5/060 ze dne 1.4.2008, kdy došlo k jejich pověření výkonem odtahů vozidel na území města Brna. Kompletní realizace nařízeného odtahu, zahrnující složení i výdej vozidla je záležitostí Brněnských komunikací, a.s. Tyto Brněnské komunikace, a.s. jsou tedy v postavení oprávněného subjektu daného pokynem strážníka  MPB o odstranění vozidla. Uvedený pokyn má povahu správního rozhodnutí.

Usnesení Rady města Brna je veřejně přístupné na stránkách internetové adresy http://www.brno.cz/ pod Správou města u Dokumentů města, Zápisy schůzí RMB, pod příslušným rokem 2008, č. schůze R/5/060 ze dne 1. 4. 2008, pod bodem programu č. 101. 

MPB zveřejnila informace k odtahu vozidel na své internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, O městské policii, v Povinně zveřejňovaných informacích, pod 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, v častých dotazech – odtah, – přestupek.

Stížnost na MPB lze podat na adrese Statutární město Brno, Městská policie Brno,Oddělení stížností, Štefánikova 43, Brno nebo elektronicky na internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, O městské policii,  v Povinně zveřejňovaných informacích, pod 12. Formuláře – formulář na podání stížnosti, bližší informace získáte pod 10. Příjem žádostí a dalších podání.