Odtah vozidla

01.06.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 09/2009
Datum doručení žádosti dne: 14. 5. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 21. 5. 2009

Stručný záznam o poskytnutí informace:

MP má uzavřenou Smlouvu o spolupráci při odstraňování vozidel z pozemních komunikací s Brněnskými komunikacemi, a.s., kterou Vám tímto dáváme v Příloze č. 1 v počtu 2 listů k dispozici. O odstranění vozidla (o odtahu) rozhoduje strážník MP na místě samém v souladu se zákonem č. 553/1991Sb., o obecní policii, v platném znění, podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění. Předmětný přestupek projedná strážník MP podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. MP nerealizuje odtahy vozidel. Proto nemá vnitřní normy upravující postup MP při odtazích vozidel. K odtahům není uzavřen žádný smluvní vztah s PČR.

Konkrétní údaje k požadovanému odtaženému vozidlu Hyundai Sonata jsou uvedeny v Příloze č. 2 v počtu 1 listu tohoto přípisu – k datu 20.4.2009 realizovaly strážníkem nařízené odtahy Brněnské komunikace, a.s.

Na internetové adrese MP http://www.mpb.cz/ naleznete k tématu další informace u Veřejných informací, pod Povinně zveřejňovanými informacemi u č. 13. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací pod Časté dotazy: Odtah vozidla.

Obsah žádosti uvedený v poslední větě s požadovanými informacemi: „Žádám také o výpisy z evidence odtažených vozidel a to k 21.,4.2009 8:00hod. a 14.5.2009 8:00hod.“ se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) z.č. 106/99Sb. odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z.č. 106/99Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy odkládáme Vámi požadované informace překračující působnost MP.