Kolik kamer je v provozu na území statutárního města Brna v rámci kamerového systému města Brna

26.03.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 11/2010
 Datum doručení žádosti dne: 22. 3. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 26. 3. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Obsah žádosti týkající se Vámi požadované informace překračující působnost MPB se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) z.č. 106/99Sb. odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z.č. 106/99Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat informace vztahující se pouze k působnosti povinného subjektu, tedy k MPB.

Na území statutárního města Brna je v současné době ve vlastnictví MPB v rámci Městského kamerového dohlížecího systému celkem 50 kamer.