Kde si můžu jako řidič zjistit kolik jsem obdržel trestných bodů

08.01.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 02/007

Datum doručení žádosti dne: 4. 1. 2007

Informace byla poskytnuta dne: 8. 1. 2007

Záznam o poskytnutí informace:

Bodový systém je veden v registru řidičů. Body zaznamenává správní orgán (obecní úřad obce s rozšířenou působností) příslušný podle místa trvalého pobytu řidiče. Policii, obecní policii, obecním úřadům a soudům je uložena oznamovací povinnost ohledně přestupků nebo trestných činů, které jsou zařazeny do bodového systému a které policie nebo obecní policie projedná v blokovém řízení, v souladu s jejich působností k blokovému řízení podle zákona o přestupcích nebo které projednají obecní úřady v řízení o přestupcích nebo soudy v trestním řízení.

Dle ustanovení § 121 Výdeje dat z registru řidičů zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu, v platném znění, je oprávněn příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti i fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

V Brně je tímto příslušným správním orgánem Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, který zodpovídá za vedení registru řidičů a zajišťuje výdej dat z registru řidičů a výdej výpisu z Evidenční karty řidiče. Bližší údaje jako např. úřední hodiny naleznete na internetových stránkách www.brno.cz pod níže uvedeným: Potřebuji si vyřídit, dále pod Odborem dopravněsprávních činností v Registru řidičských průkazů.