Kamerový systém

31.03.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 03/2009
Datum doručení žádosti dne: 24. 3. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 26. 3. 2009

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněnou informaci:

Městská policie Brno zveřejnila podrobné informace ke kamerovému systému, na své internetové adrese Městské policie Brno http://www.mpb.cz/ pod Veřejnými informacemi,  v Poskytovaných informacích 2008, s názvem Kamerový systém, zveřejněno dne 28.7.2008 pod číslem jednacím: 106 – 10/2008 a s názvem Směrová orientace
a umístění kamerovému systému MP, zveřejněno dne 10. 4. 2008 pod číslem jednacím: 106 – 02/2008. Tyto informace plně zahrnují Váš dotaz, které ulice a jakým způsobem jsou kamerovým systémem monitorovány, kdo má přístup k záznamům a jak dlouho se záznamy archivují.