Kamerový systém

28.07.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 10/2008
Datum doručení žádosti dne: 10. 7. 2008 
Informace byla poskytnuta dne: 24. 7. 2008

Záznam o poskytnutí informace:

Obsah žádosti s požadovanými informacemi „systémů, které provozuje  za b) jiný veřejnoprávní subjekt a za c) soukromý subjekt“ se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) z.č. 106/99Sb. odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z.č. 106/99Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy odkládáme Vámi požadované informace překračující působnost MP. 

Městský kamerový systém provozovaný MP je v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zák.
o OP“) využíván k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§ 1 odst. 2 zák. o OP) v rizikových lokalitách statutárního města Brna, a to zejména v Městské části Brno – střed.

Dle žádosti předkládáme přehled aktuálního umístění 17ti kamer provozovaných MP, také výdajů spojených s vybudováním a uvedením do provozu kamerového bodu dle MP evidovaného hmotného investičního majetku k roku pořízení: 

„Nový Lískovec“ ul. Oblá                                                         1.239.000,- Kč r. 2006
„Výstup z podchodu TESCO (staré)“                                        833.470,- Kč r. 2004
„Malinovského nám.“                                                                  699.941,- Kč r. 2004
„Zelný trh“                                                                                   1.464.145,- Kč r. 2004
„Husitská“ a „Semilaso“                                                             937.174,- Kč r. 2004 
„Hudební pavilon“                                                                          21.420,- Kč r. 2003
„Studánka“                                                                                    341.665,- Kč r. 2003
„Šilingrovo nám.“                                                                         498.765,- Kč r. 2003
„Podchod k TESCU“ a  „Podchod střed“                             1.491.577,- Kč r. 2002
„Kooperativa“                                                                               133.500,- Kč r. 2002
„Bašty“                                                                                       2.266.457,- Kč r. 2002
„Zahrady M-klub“, „Denisovy sady Obelisk“, „Denisovy sady 1“, „Denisovy sady 2“
                                                                                                   1.535.919,- Kč r. 2002

16 kamer předmětného kamerového systému je otočných, umožňující otáčení o 360º, barevných, výstupní videosignál je kompozitní signál v plném rozlišení PAL a 1 kamera v lokalitě Studánka je černobílá, pevná. Záznam je v současné době pořizován z 16 kamer (není pořizován záznam z kamery v lokalitě Studánka) a tento je uchováván pouze dle kapacity, obvykle po dobu 7 dní (z kapacitních důvodů záznamového zařízení) a poté je cyklicky přepisován.

V současné době v lokalitě MČ Brno – Střed a Brno – Sever je dokončován digitální kamerový systém, na který byla vypsána veřejná obchodní soutěž Odborem městské informatiky MMB a jehož investorem je Statutární město Brno.

  Na základě §§ 24a a 24b zák. o OP je MP oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů dle zák. o OP nebo jiného zvláštního zákona. MP může také tyto údaje poskytnout PČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Pořízené záznamy lze tedy poskytnout Policii ČR či orgánů činným v trestním řízení pro účely objasňování trestné činnosti či jako důkazní materiály, zejména však v případech narušení veřejného pořádku.

Lokální 2 kamery s výstupem na revír MP Tábor na ulici Horova, Brno – Žabovřesky, byl pořízen v roce 2007, v částce 1.094.351,- Kč, kamery jsou otočné a barevné se záznamem (viz. výše).

V lokalitě MČ Brno – Vinohrady byl Úřadem MČ vybudován kamerový systém s celkovým počtem 10 kamer (barevné, otočné) pro potřeby PČR a jeho signály jsou v současné době přístupné i na revír MP Východ bez možnosti záznamu MP:

„Pálavské náměstí I“ – objekt Valtická 5,    „Pálavské náměstí II“ – objekt Bzenecká 17,
„Karáskovo náměstí“ – objekt Karáskovo náměstí 17,  „Čejkovická“ – objekt  Bořetická 8,
„Stará osada/smyčka MHD“– objekt ZŠ Gajdošova 3,  „Prušánecká“–objekt Prušánecká 10,
„Věstonické parkoviště“ – objekt Bořetická 1,  „Žarošické parkoviště“– objekt Vlčnovská 14,¨
„Velkopavlovická“ – objekt Velkopavlovická 5,
„Životského“ – sloup VO u křižovatky ulic Životského-Jeronýmova.

Na internetové adrese MP http://www.mpb.cz/ naleznete k tématu další informace u Veřejných informací, pod Povinně zveřejňovanými informacemi u č. 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací pod Kamerovým systémem, který se však bude v dohledné době aktualizovat.