Kamerový systém

19.08.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 22/2010
 Datum doručení žádosti dne: 14. 8. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 18. 8. 2010

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněné informace:

Městská policie Brno zveřejnila podrobné informace ke kamerovému systému, na své internetové adrese http://www.mpb.cz/ :

http://www.mpb.cz/verejne-informace/povinne-zverejnovane-informace/kamerovy-system/.

a pod Veřejnými informacemi,Poskytovaných informacích postupně tyto dotčené informace:

http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2008/kamerovy-system/
- č.j.106-2/2008,   
http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2008/smerova-orientace-a-umisteni-kameroveho-systemu/, – č.j.106-10/2008 – obsahuje informace o pokrytí kamer,
http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2010/ – č.j.106-9/2010 až 106-11/2010, č.j. 106- 14/2010 a č.j. 106-15/2010, kdy č.j. 106-11/2010 obsahuje sdělení o počtu kamer.