K veřejnému pořádku v lokalitě Spodní, Brno

23.11.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 27/2011
Datum doručení žádosti dne: 10. 11. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 22. 11. 2011 

Záznam o poskytnutí informace:

Název statistiky: Počet událostí ulice Spodní  od: 01.01.2011 00:00  do: 11.11.2011 00:00

      zobrazení ulice, typ události, činnost, ustanovení a počet.   

Název ulice

Typ události

Činnost

Ustanovení

Počet Celkem

Spodní

D

§ 125c 361/2000Sb. ostatní

invalida - POUZE stání

1

 

 

 

ostatní dopravní značky

3

stání (§ 25)

1

stání na chodníku

1

zákaz stání (§ 27)

1

§ 125c 361/2000Sb. - ostatní Celkem

7

§22 200/1990Sb.

 - ostatní

(do 1.8.2011)

Dopravní značky

1

 

stání (§ 25)

3

stání na chodníku

12

zákaz stání (dle § 27)

1

§22 200/1990Sb. –

ostatní (do 1.8.2011) Celkem

17

blokové čištění

(do 1.8.2011)

porušení zákazu stání (zastavení) v souvislosti s blokovým čištěním

5

zábor veřejného prostranství

zábor veřejného prostranství vozidlem            (do 1.8.2011)

3

 

zábor vozidlem

2

zábor veřejného prostranství Celkem

5

D Celkem - doprava

34

P

§ 46 200/1990Sb.

Psi

5

 

§ 47 200/1990Sb.

noční klid

1

 

noční klid (do 1.8.2011)

6

skládka (do 1.8.2011)

1

znečištění (do 1.8.2011)

1

§ 47 200/1990Sb.    Celkem

9

§50 200/1990Sb.

krádež, zpronevěra, podvod, zničení

1

Podezření z páchání TČ

 

1

P - veř. pořádek Celkem

16

S

Asistence součinnost

 

1

 

dle zákona 553/1991 Sb.

 

4

 

předvedení

1

totožnost

4

dle zákona 553/1991 Sb. Celkem

9

Doručení

 

2

Interní záležitosti

 

1

Kontrola

 

198

Nález

 

3

Poznatek

 

23

Prověření oznámení

 

22

Telefonické oznámení

 

2

S Celkem

261

Spodní Celkem

311