K rušení nočního klidu sportbarem ve Starém Lískovci, Brno

28.06.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 14/2011
 Datum doručení žádosti dne: 20. 6. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 27. 6. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

MPB při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a odhalování přestupků  ode dne 18.6.2011 do dne 19.6.2011 zaevidovala celkem 3 záznamy událostí týkající se sportbaru U Ligáče  TJ Tatran Starý Lískovec, Brno, konkrétně kontrol a oznámení zaměřených zejména na rušení nočního klidu. Všechny prověřené 3 případy byly negativní, tedy bez zjištění porušení právních předpisů.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje informační povinnost   k obsahu Vaší žádosti týkající se dotazu, kdy bude zjednána náprava SÚ neschválené předzahrádky sportbaru. Informační povinnost se netýká dotazů     na budoucí rozhodování a vytváření nových informací.