K počtu evidovaných přestupků týkajících se psů MPB revírem Bystr v roce 2010

29.04.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 08/2011
 Datum doručení žádosti dne: 18. 4. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 28. 3. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

K dotazu pod písm. a) a b):
MPB neeviduje v rámci revíru Bystrc za rok 2010 žádný přestupek týkající se psů podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona
o přestupcích“).

K dotazu pod písm. c):
MPB v rámci revíru Bystrc za rok 2010 kontrolou a řešením majitelů psů souhrnně eviduje 304 případů odhalených přestupků pod ustanovením § 46 odst. 2 zákona o přestupcích, z toho:
-  265x řešeno domluvou,
-  31x projednáno uložením pokuty v blokovém řízení v celkové částce 8.400,-Kč, kdy průměrná výše z toho činí 270,-Kč,
-  8x předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu (nemáme zákonnou možnost zjistit zpětnou vazbou způsob skončení správního řízení a tudíž ani výši sankce).