K odtahu vozidla a pokutě

08.08.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 19/2011
Datum doručení žádosti dne:  3. 8. 2011
Informace byla poskytnuta dne:  5. 8. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

Pokuta uložená za přestupek v blokovém řízení MPB a náklady za odtah vozidla, obě platby mají každá svůj samostatný základ v zákoně, jsou rozličně definovány a tudíž je nelze zaměňovat natož slučovat, a to ani dle Vašeho přání. Pokutu také nelze uložit jejím ponecháním za stěračem vozidla, to i Vy jistě dobře víte. 

Strážníci obecních policií (tedy i strážníci MPB) jsou v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 5 a § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, oprávněni rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, nebo které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Nařízené odtahy provádí firma Brněnské komunikace a.s., která byla tímto úkolem pověřena na základě usnesení Rady města Brna č. R5/060 ze dne 1. 4. 2008. V praxi to znamená, že strážník Městské policie Brno rozhodne o odtahu, který je následně proveden touto pověřenou firmou, a tato firma plně odpovídá za realizaci odtahu, tzn., že zajišťuje odtah, úschovu, ostrahu i výdej vozidla, včetně zaplacení nákladů odtahu.  Městská policie Brno nerealizuje odtahy vozidel.

MPB projednává přestupky v blokovém řízení v souladu s ustanovením § 84 až § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákona o přestupcích”). Přestupek je definován ustanovením § 2 odst.1 zákona o přestupcích jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně OZNAČEN.

Obsah žádosti týkající se Vámi požadovanému „k usnesení Rady města Brna a stanovené výše nákladů odtahu“ překračující působnost MPB se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 zákona o informacích, kterým je stanovena povinnost poskytovat informace vztahující se pouze k působnosti povinného subjektu, tedy k MPB.