K dotazu na městský kamerový systém

22.07.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 16/2011
 Datum doručení žádosti dne: 18. 7. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 21. 7. 2011


Záznam o poskytnutí informace:

Ve smyslu ustanovení § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, provozuje MPB Městský kamerový dohlížecí systém MPB, který slouží k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§1 odst. 2 zákona o obecní policii) v rizikových lokalitách statutárního města Brna. V současné době je užíváno 67 kamer, z toho 30 kamer analogových a 37 kamer digitálních. Signály 42 kamer jsou nahrávány a tyto záznamy jsou ukládány po dobu maximálně 12 dní.

MPB průběžně zveřejňuje podrobné informace ke kamerovému systému na své internetové adrese http://www.mpb.cz/ :

http://www.mpb.cz/verejne-informace/povinne-zverejnovane-informace/kamerovy-system/   zejména pod „Kamerový systém, pps“

a pod Veřejnými informacemi,Poskytovaných informacích postupně tyto dotčené informace:

http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2008/kamerovy-system/ ,  -č.j.106-2/2008,  http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2008/smerova-orientace-a-umisteni-kameroveho-systemu/ , – č.j.106-10/2008 – obsahuje informace o pokrytí kamer,

http://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2010/
- č.j.106-9/2010 až 106-11/2010, č.j. 106- 14/2010 a č.j. 106-15/2010.