K činnosti MPB revíru Západ ve věci užívání předzahrádky

11.05.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 09/2011
 Datum doručení žádosti dne: 26. 4. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 10. 5. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

MPB při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a odhalování přestupků za rok 2010 ode dne 13.6.2010 do dne 14.10.2010 eviduje celkem 68 záznamů událostí týkající se sportbaru U Ligáče  TJ Tatran Starý Lískovec, Brno, konkrétně kontrol a oznámení zaměřených zejména na rušení nočního klidu a dodržování stavebního zákona.

Z tohoto počtu jsou zaznamenány celkem 3 události přestupkového jednání, konkrétně:
1/ Č.j. MP-00547/07P-10 – dne 13.6.2010 podezření ze spáchání přestupku rušení nočního klidu – předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení ve správním řízení,
2/ Č.j. MP-00746/07P-10 – dne 3.8.2010 porušení stavebního zákona – předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení ve správním řízení – s poznatkem č.j. MP-17410/07S-10 postoupeno dne 4.8.2010 stavební policii MPB,
3/ Č.j. MP-00798/07P-10 – dne 11.8.2010 porušení stavebního zákona – předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení ve správním řízení, ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

MPB nemá zákonnou možnost zjistit zpětnou vazbou způsob skončení správního řízení.

Dne 3.8.2010 byl MPB – revírem Západ osobně kontaktován  stavební odbor ÚMČ Brno – Starý Lískovec, který potvrdil, že předzahrádka sportbaru U Ligáče se nesmí užívat a je v řešení stavebního odboru s tím, že tento stav pravidelně ověřován. Systematické pravidelné kontroly se zaměřením na užívání dané předzahrádky jsou prováděny MPB ode dne 4.8.2010.

Z celkového uvedeného počtu 68 událostí prověřili strážníci podezření z porušování právních předpisů s negativním výsledkem v 65ti případech, což znamená, že v těchto 65ti případech, nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Současně Vám sdělujeme, že v loňském roce evidujeme jen pod žádostmi o poskytnutí informace Vaše 3 žádosti pod:
č.j. 106-13/2010 s odpovědí MPB ze dne 2.4.2010,
č.j. 106-19/2010 s odpovědí MPB ze dne 3.8.2010,
č.j. 106-20/2010 s odpovědí MPB ze dne 5.8.2010,
a další 4 Vaše přípisy doručené MPB ve dnech 20.8.2010 a 23.8.2010 evidovány pod č.j. MPB/013532/2010/PO/Lně s odpovědí MPB ze dne 13.9.2010.

Dne 24.4.2011 na základě Vašeho tel. oznámení bylo prověřeno hlášené rušení nočního klidu z předzahrádky sportbaru U Ligáče s negativním výsledkem, Č.j. MP-09470/10S-11,  nebylo zjištěno porušení právních předpisů.