Je k nahlédnutí seznam oceněných k 15. výročí trvání MP?

18.04.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 04/2008
Datum doručení žádosti dne: 8. 4. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 18. 4. 2008

Záznam o poskytnutí informace:

U příležitosti 15. výročí založení a trvání MP se dne 25.9.2007 na nádvoří Nové radnice v Brně uskutečnil slavnostní ceremoniál. V jeho rámci převzalo 62 strážníků MP, bez ohledu na délku jejich zaměstnání u MP, pamětní medaile za jejich dlouhodobý a aktivní přístup v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě Brně. Strážníci ze zákona nedisponují hodnostmi. Ceremoniál byl veřejnosti předem sdělen i přístupen, seznam oceněných z důvodu ochrany osobních údajů však není veřejnosti přístupný ani k nahlédnutí.

Ten, kdo předložil MP padělané maturitní vysvědčení, nebyl v době vynesení odsuzujícího rozsudku již zaměstnancem MP. Po prokázání předpokladů, zejména dle ustanovení § 4 a § 4a o bezúhonnosti ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, se opět stal zaměstnancem, nyní ve funkci strážníka – vedoucího odboru, nepatřil mezi oceněné pamětní medailí za 15. let MP. Dle zákona prokázal svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů. Po zahlazení jeho odsouzení, a tedy fikce neodsouzení, což znamená, že odsouzení se neuvede ve výpisu z evidence Rejstříku trestů a občan není povinen se o tomto odsouzení zmiňovat a uvádět je do různých dotazníků apod. Smyslem zahlazení odsouzení je odstranit nepříznivé důsledky odsouzení, které by obviněnému mohly bránit, aby se ve společnosti plně uplatnil.