Jak dopadl oznámený případ zmateného člověka

31.05.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 18/2010
 Datum doručení žádosti dne: 23. 5. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 31. 5. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vámi poskytnutých velmi obecných informací, tedy že přibližně před dvěma týdny zmateně pobíhal a povídal nesmysly člověk po parku na Kraví hoře, Městská policie Brno neeviduje a nenalezla žádný záznam o Vámi popisované události či podaném oznámení. Píšete, že jste se obrátil na policii, je možné, že jste oznámení podal na policii státní (PČR) nebo pokud jste oznámení podal anonymně, toto nelze z Vámi poskytnutých údajů dohledat.

Obecně lze však upozornit na skutečnost, že Městská policie Brno, která se řídí zvláštním zákonem o obecní policii, je povinna dle ustanovení § 26 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se strážník seznámí při plnění úkolů obecní policie a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami.