Dvě otázky k prevenci proti násilí páchanému na fotbalových stadionech

18.06.2006 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 10/2006
Datum doručení žádosti dne: 8.6.2006
Informace byla poskytnuta dne: 12.6.2006

1/ Jaké škody způsobují městu Brnu násilní fotbaloví fanoušci?
2/ Jak město Brno ve spolupráci s policií a pořadateli sportovních utkání působí proti násilným fotbalovým fanouškům?

Záznam o poskytnutí  informace:

Add.1/     Nelze jednoznačně vyčíslit, jaké škody způsobují statutárnímu městu Brnu násilní fotbaloví fanoušci. Tento problém je totiž možné vidět hned v několika rovinách. Když odhlédneme od škod, které se dají zařadit do kategorie „mravní“, tedy škod způsobených nevhodným chováním a narušováním občanského soužití tzv. fanoušků a budeme se věnovat pouze ekonomickému dopadu jejich vystupování, je možné rozdělit škody do několika skupin.

     Jednou z nejzásadnějších položek jsou náklady spojené s opatřeními jak Městské policie Brno, tak Policie ČR. Po letech zkušeností jsme dospěli do fáze, kdy máme vcelku jasno v jaké síle jsme schopni zvládnout konkrétní utkání z hlediska zachování veřejného pořádku a co možná nejúčinnějšího zamezení vzniku hmotných škod.

     Další položkou jsou primární škody způsobené výtržníky bezprostředně před, během, či ihned po skončení fotbalového utkání. Zejména se jedná o škody na vybavení městského fotbalového stadionu, popř. škody na dopravním značení v okolí stadionu, či v krajním případě o škody na vozidlech (zpravidla mimobrněnských RZ).

    Není však možné zapomenout ani na škody, které je možné označit za sekundární, protože jsou způsobovány s určitým časovým odstupem. Jedná se o škody způsobené fotbalovými fanoušky, kteří se bezprostředně po utkání sejdou ve vybraném restauračním zařízení a nezřídka při nočním rozjezdu vybíjejí svoji agresivitu na zařízení zastávek MHD.

Add.2/ Jak již se dalo pochopit z odpovědi na první otázku, obě policie se podílí na opatřeních k zamezení negativních důsledků chování fotbalových výtržníků. Tato činnost znamená pochopitelně i spolupráci s dalšími složkami, jako jsou funkcionáři klubu, bezpečnostní agentura (pořadatelská služba) najímaná klubem, zástupci Dopravního podniku města Brna a.s., či zástupci příslušných městských částí. Pověření zástupci jmenovaných složek se scházejí cca týden před konkrétním utkáním, aby si vyměnili aktuální poznatky k přípravě samotného bezpečnostního opatření.

     Závěrem musíme zdůraznit, že systém nastavení bezpečnostních opatření v souvislosti se  zápasy fotbalového klubu 1.FC Brno, jsou výsledkem dlouholetých zkušeností celé řady lidí, kteří se touto problematikou detailně zabývají. Dokonce se neskromně domníváme, že právě Brno by mohlo být z hlediska bezpečnosti při fotbalových utkáních v mnoha ohledech „modelem“ pro některá fotbalová města.