Dvě otázky k přestupku na ulici Kuldova, Brno

18.06.2006 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 09/2006
Datum doručení žádosti dne: 25.5.2006
Informace byla poskytnuta dne: 9.6.2006

1/ zodpovězení otázek k šetření kauzy dne 14.4.2006 v 07:50 hod. na ulici Kuldova, Brno,
2/ zda Městská policie vědomě někoho postihuje a jiného nikoliv za stejný přestupek spáchaný ve stejnou dobu a na stejném místě, což se týká jak případu Kuldova, tak nejspíše i případu Janáčkovo divadlo.

Stručný záznam o poskytnutí  informace:

Add.1/  Městská  policie  Brno  (dále jen MP)  odhalila  dva  přestupky,  kde  jste  jako provozovatel či řidič vozidla podezřelý z odpovědnosti za dané přestupky dle skutečností níže uvedených. MP využila svého oprávnění dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona  o obecní policii,  a  byl  jste  vyzván,  aby jste se  dne 23. 6. 2006  dostavil k projednání odhalených přestupků, kde máte plné právo se vyjádřit k průběhu Vámi popsané kauzy. Pokud nedojde k  projednání  těchto  podezření  ze  spáchaní  přestupku  v  blokovém  řízení,  bude kauza postoupena k dořešení na správní řízení dle ustanovení § 10 zákona o obecní policii.

Add.2/ Ve stejnou dobu a na stejném místě za přestupek, který jak sám uvádíte jste spáchal, bylo hlídkou MP

-  dne 13.4.2006 ve 20.10 hod.  na ulici Rooseveltova, u Janáčkova divadla v Brně, odhaleno více než 10 přestupků, 
-  dne 14.4.2006 v 07.50 hod. na ulici Kuldova v Brně odhaleno celkem 4 přestupky,

a samozřejmě v čase pohybujícím se kolem uváděné hodiny odhaleno a zaevidováno ještě více přestupků, např. při blokovém čištění dne 14.4.2006 na ulici Kuldova v čase od 07.45  do 8.00 hodin  odhaleno 15  přestupků. Každá kauza je řešena jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f zákona č. 200/1990Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.