Dominikánské náměstí dne 26. 11. 2007

22.01.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 01/2008
Datum doručení žádosti dne: 3. 1. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 16. 1. 2008 a 25.1.2008

Stručný záznam o poskytnutí informace:

 Návštěva prezidenta byla v Brně dne 26. 11. 2007, na Dominikánském náměstí prováděla zvýšený dohled hlídka strážníků. V době, kdy mělo dojít k příjezdu pana prezidenta, přijela na místo další hlídka, aby pomáhali upozorňovat občany na vyklizení bezpečnostního prostoru. Nebyl žádný důvod k provádění zákroku ze strany strážníků Městské policie Brno. Pokud jste však byl mezi těmito občany, pak jste se choval uvědoměle a nezdržoval se v bezpečnostním prostoru.

Z informací, které má Městská policie Brno k dispozici vyplývá, že jste z Dominikánského náměstí při návštěvě prezidenta dne 26.11.2007 nebyl vyváděn, nebyl proti Vám veden žádný zákrok a nebylo proti Vám třeba žádným způsobem zasahovat. V informačním systému není k Vaší osobě evidován v dané věci žádný záznam.

  Na Váš výslovný dotaz sděluji, že Městská policie Brno není ze zákona ani svým cíleným jednáním pokračovatelem Vámi uváděných praktik.