3 dotazy k měření rychlosti

30.08.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 23/2010
 Datum doručení žádosti dne: 19. 8. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 30. 8. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je MPB oprávněna měřit rychlost vozidel. Tuto činnost vykonává na místech určených Policií ČR (výhradně v úseku policií určeném), přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR.

V souladu s webovými stránkami http://www.mpb.cz/mereni-rychlosti/ uvádíme, že MPB v Brně-Maloměřicích měří rychlost na ulicích Cacovická a Obřanská, konkrétně z důvodu:

1.  Na ulici Cacovická je Policií ČR určen úsek pro měření rychlosti od ulice Zlatníky po ulici Soběšickou. Vodorovná dopravní značka č. V7 „Přechod pro chodce“ je na křižovatce ulic Soběšická a Cacovická. Nelze se ztotožnit s tvrzením, že je zde nulový pohyb cyklistů. Ulice Cacovická ve směru k Cacovicím je exponované výletní místo, kde je značný pohyb chodců a cyklistů, samozřejmě v době, kdy většina lidí tráví volný čas tím, že se jde například projít z Husovic do Obřan.

2.  Na ulici Obřanská je Policií ČR určen úsek pro  měření rychlosti od ulice Hamry po ulici Fryčajova. V tomto úseku je ZŠ na ulici Hamry, jsou zde přechody prochodce, házenkářské hřiště atd. Na ulici Obřanská je drážní těleso, kde jsou provozovány tramvaje MHD. V období od 1. 1. 2010 do 24. 8. 2010 bylo ve jmenovaném úseku zjištěno ve 126 případech překročení nejvyšší dovolené rychlosti, z toho ve 46 případech více jak o 20 km/hod. a dokonce ve 2 případech více jak o 40 km/hod. MPB

měří rychlost na ulici Obřanská za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, v úseku určeném Policií ČR a v neposlední řadě i na základě požadavku obce, na kterou se obrací občané, kteří bezprostředně vnímají nebezpečné chování některých řidičů nedodržujících nejvyšší dovolenou rychlost v obci.

3.  Osazení přenosných dopravních značek označujících počátek a konec úseku měření rychlosti umísťuje hlídka, která měření provádí. Mezi osazením značek a měřením rychlosti k prodlení nedochází. Pouze nezúčastněná osoba může nabýt dojmu, že hlídka nekoná, a to obvykle v případě, že řidič vozidla, který se dopustil přestupku je zastaven až mimo označený úsek, nebo probíhá ve věci další úkon nebo zákrok ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.