K realizaci řešení dlouhodobých nedostatků v organizaci dopravy

13.10.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 24/2011Datum doručení žádosti dne: 6. 10. 2011 Informace byla poskytnuta dne: 11. 10. 2011  Záznam o poskytnutí informace: Obsah žádosti týkající se Vámi požadovanému „jakým způsobem je organizováno a...[více]

K interním předpisům upravujícím postup při řešení přestupů

13.10.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 23/2011Datum doručení žádosti dne: 4. 10. 2011 Informace byla poskytnuta dne: 6. 10. 2011 Záznam o poskytnutí informace: Zákonný postup strážníků MPB při projednávání přestupků neupravují interní...[více]

K průkazům MPB

07.09.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 22/2011Datum doručení žádosti dne: 25. 8. 2011 Informace byla poskytnuta dne: 2. 9. 2011  Záznam o poskytnutí informace: K otázce č. 1Průkazy MPB byly naposledy vydány strážníkům v únoru...[více]

K hudebním produkcím

07.09.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 21/2011Datum doručení žádosti dne:  22. 8. 2011 Informace byla poskytnuta dne: 6. 9. 2011 Záznam o poskytnutí informace: MPB postupuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve...[více]

Odtah vozidla

29.08.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 20/2011 Datum doručení žádosti dne: 22. 8. 2011  Informace byla poskytnuta dne: 29. 8. 2011Záznam o poskytnutí informace: O odstranění vozidla (o odtahu) rozhodne strážník MPB na místě samém...[více]

K odtahu vozidla a pokutě

08.08.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 19/2011Datum doručení žádosti dne:  3. 8. 2011 Informace byla poskytnuta dne:  5. 8. 2011Záznam o poskytnutí informace: Pokuta uložená za přestupek v blokovém řízení MPB a náklady za odtah vozidla,...[více]