SMS pro neslyšící

20.10.2010 | Prevence, Pro ZTP

Městská policie Brno poskytuje osobám se sluchovým postižením pomoc prostřednictvím speciální telefonní linky.

Specifičnost této linky umožňuje komunikaci osob se sluchovým postižením pomocí psaného textu.

Snahou je odstranění komunikačních bariér a propojení obou světů – slyšících i neslyšících.


Městská policie Brno si klade za cíl zvyšovat kvalitu života obyvatel Brna, a to i zlepšováním komunikace.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

 

Příjem zprávy na městském operačním středisku

Pište nám:

SMS zprávou na číslo 724 002 156

Upozornění: Zaslání SMS zprávy na uvedené telefonní číslo není zdarma. Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora.

Co má SMS zpráva obsahovat

  • Jméno a příjmení
  • Co se stalo (dopravní nehoda, nález injekční stříkačky s jehlou, požár)
  • Kde se událost přihodila (ve kterém městě, na kterém místě, ulici a čísle domu)