Indukční smyčka

30.12.2013 | Prevence, Pro ZTP

Indukční smyčka je důmyslné zařízení vyvinuté pro osoby, které používají naslouchací pomůcky.

Přepne-li sluchově postižený tlačítko v „naslouchadle“ (umístěném v uchu) do určité polohy, umožní smyčka automaticky obousměrnou konverzaci bez rušivých vlivů okolí.

Indukční smyčka je mobilní, lze ji v případě potřeby přemístit.


Městská policie Brno umístila indukční smyčky na těchto pracovištích:

                            

  • Ředitelství MP Brno, Štefánikova 43
  • Jednotka projednávání přestupků, Křenová 4

Místa jsou zřetelně označena odpovídajícím piktogramem:

                                     

Cílem Městské policie Brno je trvalé snižování bariér při komunikaci s veřejností.