Indukční smyčka

30.12.2013 | Prevence, Pro ZTP

Indukční smyčka je důmyslné zařízení vyvinuté pro osoby, které používají naslouchací pomůcky. Přepne-li sluchově postižený tlačítko v „naslouchadle“ (umístěném v uchu) do určité polohy, umožní smyčka automaticky obousměrnou...[více]

SMS pro neslyšící

20.10.2010 | Prevence, Pro ZTP

Městská policie Brno poskytuje osobám se sluchovým postižením pomoc prostřednictvím speciální telefonní linky. Specifičnost této linky umožňuje komunikaci osob se sluchovým postižením pomocí psaného textu. Snahou je odstranění...[více]