Nabídka na prodej mobilního dětského dopravního hřiště

26.08.2016 | Odprodej majetku

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikované mobilní dopravní hřiště – viz. příloha, viz. příloha znalecký posudek

Termín podání nabídek 26.9.2016 do 11h.