Nabídka na prodej autobusu Karosa B 732 - přestavba na speciální nákladní vozidlo

10.11.2015 | Odprodej majetku

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikovaný autobus – přestavba na speciální nákladní vozidlo  – viz. příloha, Znalecký posudek