Nabídka na prodej motorového vozidla

24.10.2012 | Odprodej majetku 2011

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikované motorové vozidlo – viz příloha