Nabídka na prodej motorového vozidla

20.02.2012 | Odprodej majetku 2011

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikované motorové vozidlo – viz příloha