• V roce 2011 získává Senior akademie cenu Krajů, měst a obcí udělenou Ministerstvem vnitra ČR za nejlepší projekt prevence kriminality páchané na seniorech.

 

• V roce 2012 zařadil Sociologický ústav Akademie věd ČR „Senior akademii“ do mezinárodního projektu HELPS (Housing and Care Solutions for Elderly and Vulnerable People in Central European Cities), kterého se účastní partneři z 8 středoevropských zemí a město Brno je asociovaným partnerem projektu.

 

• V roce 2013 byla „Senior akademie“ vybrána Ministerstvem práce a sociálních věcí pro prezentaci v publikaci dobré praxe v rámci bulletinu OSN, jež má být zaměřen na prevenci zneužívání seniorů.

V roce 2016 získala Městská policie Brno se svým projektem Senior akademie prestižní ocenění pro nejlepší projekt prevence kriminality v Evropě. Cena ECPA (European Crime Prevention Award), která se uděluje od roku 2005, zamířila do Česka poprvé. Strážníci uspěli v konkurenci dvaceti projektů z různých koutů Evropy.

 


Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala v roce 2018 dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti prevence kriminality páchané na seniorech. Tzv. evropský toolbox (soubor nástrojů) obsahuje také informace o Senior akademii, která se v roce 2016 stala vítězem Evropské ceny prevence kriminality. Zmíněný projekt organizuje Městská policie Brno.
Dokumenty, které EUCPN vypracovává ve spolupráci se členskými státy se v minulosti věnovaly například prevenci kapesních krádeží či bezpečnosti na internetu.


 

EUCPN soubor nástrojů - kriminalita páchaná na seniorech - originál v anglickém jazyce