Statistické údaje z činnosti Městské policie Brno

Jednotlivé přílohy obsahují základní přehled o činnosti Městské policie Brno. Tabulky jsou rozděleny jak podle oblasti působení (přestupky na úseku dopravy, veřejného pořádku, porušování vyhlášek města Brna, počet zjištěných hledaných osob, spolupráce se složkami záchranného systému atd.), tak i podle pracoviště (revíry, jednotky atd.), které dané úkony provádělo.

Ročenka MPB za rok 2015

Ročenka MPB za rok 2014

Ročenka MPB za rok 2013

Ročenka MPB za rok 2012

Ročenka MPB za rok 2011