Výběrové řízení na pracovní pozici veterinární technik/čka

28.12.2012 | Tiskové zprávy

Ředitel Městské policie Brno vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici veterinární technik/čka útulku pro opuštěná zvířata.
 

Za účelem obsazení pracovní pozice veterinární technik/čka útulku pro opuštěná zvířata vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.
 
Charakteristika pracovní pozice:
samostatně provádí odborná veterinární vyšetření, např. parazitologických, zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu, provádí asistenci při veterinární, dozorové, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře, zajišťuje a koordinuje odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat, průběžně kontroluje zdravotní stav umístěných zvířat a dle pokynů veterinárního lékaře provádí  ošetřování zvířat, sestavuje a tvoří krmné dávky pro zvířata po konzultaci s veterinárním lékařem, vydává zvířata do opatrovnictví zájemcům a podává zájemcům  informace o zvířatech ….
- pracovní poměr
- plný pracovní úvazek
- jednosměnný provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 – 19.00 hod
- místo výkonu práce město Brno, pracoviště Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno
- zaměstnanci nemohou podnikat
- práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, roztoči, desinfekční prostředky apod.)

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2013

Podmínky výběrového řízení:
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinární technik
- minimálně 5 let praxe ve veterinární ambulanci pro malá zvířata
- velmi dobrá znalost právních předpisů týkajících se veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
- uživatelská znalost práce na PC (Word, Excell, Lotus Notes, Internet)
- bezúhonnost
- odpovídající zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost
- kladný vztah ke zvířatům
- komunikační schopnosti
- zručnost, přesnost, samostatnost

Dále výhodou:
- osvědčení o absolvování odborného kurzu pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
znalost neslovanského jazyka (AJ, NJ)

Nabízíme:
platové podmínky dle NV č. 564/2006 Sb., 8. platová třída / rozpětí od 13.130,- do 19.750,- Kč dle započitatelné praxe /
- stabilní zaměstnání
- finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:
- prohlubování a zvyšování kvalifikace
- dovolená v délce 5 týdnů
- pracovně lékařskou péči
- příspěvek na dopravu, stravování, penzijní připojištění
- celoroční využití rekreačního střediska

Písemné přihlášky včetně požadovaných příloh jsou uchazeči povinni zaslat nejpozději do 15. 1. 2013 na adresu:
Městská policie Brno
Útulek pro opuštěná zvířata, k rukám vedoucího útulku
Palcary 1186/50 
635 00 Brno

K přihlášce je nutné připojit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříků ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
- doklady o požadované délce praxe

Obsah výběrového řízení:

1.část výběrového řízení:
- posouzení a vyhodnocení předložených materiálů uchazečů

2. část výběrového řízení:
- pohovor s uchazečem
- ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:
- ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
- psychologická diagnostika pro danou pracovní pozici

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn.

                                    
V Brně dne 07. 12. 2012                  

                                                     JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA 
                                                       ředitel Městské policie Brno