Veřejný pořádek

15.07.2019 |

Číslo jednací: 106 – 22/2019
Datum doručení žádosti dne: 25. 6. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 9. 7. 2019 

Záznam o poskytnutí informace:

K Vaší žádosti týkající se udržování veřejného pořádku a čistoty v oblasti parku mezi ulicemi Hybešova a Kopečná poskytujeme následující informace:

Ad 1)
V městské části Brno-střed je úklid veřejných prostranství zajišťován a koordinován Odborem životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed. Pokud strážníci MPB při pochůzkách zjistí znečištění veřejného prostranství, případně objeví odložený jakýkoliv materiál nebo odpadky, záležitost oznámí uvedenému Odboru životního prostředí, který zajistí odstranění. Tímto způsobem probíhá spolupráce MPB s městskou částí při odstraňování závad v čistotě veřejného prostranství nejen v oblasti parku mezi ulicemi Hybešova a Kopečná, ale na území celé městské části.

Ad 2)
Je-li zjištěno znečištění veřejného prostranství a zároveň je toto protiprávní jednání i prokázáno konkrétní osobě, je tato osoba vyzvána, aby znečištění odstranila. Pokud tak neučiní, je její protiprávní jednání zákonným způsobem řešeno. Dále se postupuje tak, jak bylo uvedeno v bodu ad 1), přičemž protiprávně jednající osoba je následně vykázána z místa.
Osoby bez domova jsou hlídkami MPB pravidelně informovány o možnostech využití azylových domů, provozovaných městem i soukromými osobami. Je však pouze na osobách bez domova, zda a s jakou četností se rozhodnou těchto služeb využívat.

Ad 3)
Pokud strážníci MPB nejsou vysláni prověřit do parku mezi ulicemi Hybešova a Kopečná oznámení o protiprávním jednání, lze konstatovat, že během dne projde hlídka tímto parkem 1–2krát za směnu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.