Přehled událostí ze dne 27. července 2020

27.07.2020 | Tiskové zprávy

Muž údajně řídil pod vlivem alkoholu a drog, strážníci jej dostihli do tří minut. Zabiju tě jednou ranou, hrozil strážníkům opilý muž.

Muž údajně řídil pod vlivem alkoholu a drog, strážníci jej dostihli do tří minut

V neděli ráno v centru Brna spatřili pracovníci dohledového centra vozidlo značky škoda, do kterého nastoupil zřejmě opilý řidič a spolujezdec. Ihned proto kontaktovali operační středisko, které na místo vyslalo hlídku. Té se během tří minut podařilo vůz zastavit na křižovatce ulic Úzké a Uhelné. Strážníci požádali řidiče o prokázání totožnosti a o předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Ten předložil občanský a řidičský průkaz. Osvědčení o registraci vozidla však u sebe neměl a hlídce nedokázal vyhovět ani spolujezdec, kterému vůz patřil. Tvrdil totiž, že má doklad doma. Jelikož byl z řidičova dechu cítit alkohol a měl nápadně rozšířené zorničky, nabyli strážníci dojmu, že pravděpodobně užil i omamné nebo psychotropní látky. Na dotaz, zda před jízdou pil nebo si vzal drogu, řidič odvětil, že je zcela střízlivý. Při provádění orientační dechové zkoušky muž zpočátku nespolupracoval, nakonec mu však přístroj naměřil 1,7 promile. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu přivolali strážníci republikové policisty. Ti provedli orientační test na přítomnost návykových látek, který poukázal na možné požití kokainu. Mezitím spolujezdec, údajně kamarád řidiče, opakovaně narušoval probíhající zákrok strážníků. Nečekaně se k nim přibližoval, prskal na ně, častoval je vulgarismy a odmítal spolupracovat. Sám se hlídce přiznal, že pil alkohol a nemohl tedy z místa odjet sám. Proto hlídka PČR rozhodla o odtahu vozu. Tím se jeho agrese ještě zvýšila, začal strážníky odstrkovat a snažil se do auta dostat. I přes zákonné výzvy, aby setrval na místě a uklidnil se, ve svém protiprávním jednání pokračoval. Z toho důvodu strážníci muže spoutali a asistovali při převozu na záchytnou stanici k vystřízlivění.  (ms)

Zabiju tě jednou ranou, hrozil strážníkům opilý muž

Na tísňové lince 156 obdrželi strážníci v neděli odpoledne informaci, že ve Dvořákově ulici leží muž na nižší zídce a kousek od něho leží na chodníku peněženka. Hlídka ho tam skutečně zastihla, neležel však na zemi, ale už seděl a pohupoval se. Strážníci zjistili, že peněženka patří jemu. Měl nesrozumitelnou řeč a celou situaci podtrhlo střídání jeho nálad. Lítost střídal s agresí a strážníky při tom hanlivě urážel. Ti ho vyzvali, aby se choval slušně. Na to zjevně opilý muž reagoval tak, že začal jednomu ze strážníků vyhrožovat, že ho „zabije pouhou jednou ranou“. Muž se ale brzy uklidnil a strážníci ho nechali odejít s upozorněním, že je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. O něco později ho však hlídka na jiném místě přistihla znovu. Tentokrát když znečistil veřejné prostranství. To už ale nebyl schopen ovládat své chování.  Orientační dechová zkouška ukázala hodnotu bezmála 3,5 promile alkoholu. Z toho důvodu hlídka přivolala sanitku ze záchytné stanice. To muže rozčílilo natolik, že se vystupňovala jeho agresivita a začal zatínat pěsti.  I přes zákonné výzvy, aby se uklidnil, se k nim naopak přibližoval a vyzýval je k souboji. Poté se po jednom ze strážníků ohnal, a tak hlídka musela použít donucovací prostředky a agresora spoutala. Za asistence hlídky pak zamířil vystřízlivět. Podezřením z několika přestupků se bude zabývat správní orgán. (ms)