Přehled událostí ze dne 11. července 2017

11.07.2017 | Tiskové zprávy

Strážníci odstraňovali následky intenzivních srážek.

Strážníci odstraňovali následky intenzivních srážek

Důsledky vydatných pondělních bouřek zaměstnaly ve večerních hodinách na několika místech i brněnské strážníky. Například v Šimáčkově ulici hlídka městské policie po půl sedmé zjistila hned čtyři odklopená víka kanálových vpustí, která nápor vyvěrající vody vytlačil na vozovku. V danou chvíli byl vodní proud natolik silný, že je nešlo okamžitě vrátit zpět. Aby nebyla ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu, usměrňovala hlídka v daném úseku dopravu až do chvíle, než víka osadila na původní místa.

Ze stejného důvodu mohlo přibližně o půl hodiny později dojít k poškození vozidel také u hypermarketu ve Vídeňské ulici, kde voda odplavila dva kanálové poklopy. Také tam strážníci provedli nezbytné úkony, aby chodci ani řidiči projíždějících vozidel nebyli vystaveni nepříjemným situacím.

Před půl osmou se strážníci ještě postarali o průjezdnost Rokytovy ulice. Ze silnice vlastníma rukama a bez pomoci techniky odstranili větší větev, která na ni při bouřce spadla. (pš)