Počet dopravních přestupků

08.09.2021 |

Číslo jednací: 106 – 11/2021

Žádost doručena dne: 26. 8. 2021 

Informace poskytnuta dne: 6. 9. 2021

Záznam o poskytnutí informace:

V období od 1. 1. 2021 do 25. 8. 2021 včetně řešila MPB na ulici Lipská v Brně celkem 15 dopravních přestupků týkajících se nesprávného parkování.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.