Udělejte ze svého domova Bezpečnou adresu

28.08.2019 | Společenská odpovědnost

V nepřeberném množství moderních zabezpečovacích prostředků se snaží lidem pomoci zorientovat preventisté Městské policie Brno. Jednoduchými radami chtějí strážníci přispět k tomu, aby se lidé cítili ve svých domovech v bezpečí a ochránili se před případným vloupáním.

Čipy na vstup do domu, mříže v oknech do sklepa nebo kamerový systém – to je jen drobný výčet možností, jak zvýšit zabezpečení domu. Méně časově i finančně náročné ale může být třeba pořízení bezpečnostních fólií na okna a dveře. Podle odolnosti pak může taková fólie odolat pádu předmětu až z devíti metrů nebo desítkám úderů sekyrou.

Velmi důležitým prvkem pro bezpečnost v domech je také takzvaná sociální prevence, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, například seniorů. Přílišná anonymita a malý zájem o své okolí se nemusí vyplatit. Jedním z doporučení strážníků tak je udržovat dobré sousedské vztahy a poskytovat příležitosti k setkávání například ve společně vybudovaných prostorech. V neposlední řadě je nutné dohlédnout i na pravidelné revize a kontroly například elektřiny nebo na průchodnost únikových cest domu.

Strážníci z oddělení prevence se rozhodli nabídnout nájemníkům, správcům i vlastníkům bytových domů několik základních doporučení a po jejich splnění možnost získat certifikát „Bezpečná adresa“„Pro získání certifikátu není nutné, aby byl dům vybaven všemi zabezpečovacími systémy, ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením,“ upřesňuje strážník Luboslav Fiala. Strážníci z oddělení prevence případně zájemcům doporučí další opatření, kterými by bylo možné objekt doplnit.

„Sice dělám předsedu sdružení vlastníků jednotek už deset let a v revizích se vyznám, ale člověk se pořád může dozvídat něco nového. Jsem rád, že teď vím, že ten dům je v pořádku. Taky jsem dostal doporučení, abychom si pořídili bezpečnostní fólie na dveře. Kdyby je někdo rozbil, tak se potom sklo nikde nerozsype a vznikne na něm jen pavouk,“ vyjmenovává přínosy projektu Jan Kovařík, který převzal první certifikát Bezpečná adresa pro dům na Vychodilově 6 v Žabovřeskách.

Kromě certifikátu získají obyvatelé také nálepku, která může být znakem bezpečného bydlení nejen pro ně, ale také pro nezvané hosty, kteří by se chtěli do domu vloupat.

Souhrn doporučení je sepsán v publikaci „Základní doporučení pro bezpečné bydlení“, která je zdarma dostupná na webových stránkách Městské policie Brno. O tištěnou publikaci projevilo zájem zatím 13 městských částí. Žabovřesky se rozhodly nejen pro umístění brožurek na chodby radnice a do kulturního domu Rubín, ale také pro aktivní zapojení obecních domů. „Naše městská část má téměř 1500 obecních bytů. A i přesto, že Žabovřesky jsou obecně bezpečným místem k životu, chceme přispět i k většímu zabezpečení domů,“ vysvětluje přínosy projektu místostarosta Filip Leder.

Vedle projektu Bezpečná adresa pořádá městská policie i Domovnickou akademii. Jejím úkolem je vyškolit správce objektů a domovníky tak, aby dokázali vytvářet a udržovat bezpečné a klidné bydlení pro sebe a své sousedy. Během 45 výukových hodin se zájemci mimo jiné dozví základy zvládání konfliktních situací nebo třeba, jak efektivně komunikovat se záchrannými složkami. Domovnickou akademii absolvovalo 74 posluchačů a další ročník se otevře příští rok v září.

Více informací o projektu Bezpečná adresa najdete na stránce https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/ba/. (tk)