U strážníků experti poradí s odvykáním a „přeměří" plíce

Kolik oxidu uhelnatého vydechujete a jak moc jste tedy vystavení nepříznivému vlivu tabákového kouře? Nejlíp to zjistíte, když si přijdete „zafoukat“ za strážníky na Křenovou 4. V přízemí tamní služebny sídlí jejich Poradenské centrum a společně s projektem Kardiovize Brno 2030 nechávají nahlédnout na nejrůznější aspekty závislostí na takzvaných legálních drogách.

Na návštěvníky z řad kuřáků i nekuřáků čeká zařízení podobné alkoholtesteru, které však neměří množství alkoholu v dechu, ale škodlivý oxid uhelnatý, jenž v krvi blokuje přenášení kyslíku. Výrazně více ho vydechují právě kuřáci a jeho stopy zůstávají v těle překvapivě dlouho po vykouření cigarety. Ušetření ovšem bohužel nezůstávají ani nedobrovolní neboli pasivní kuřáci.

Společně s tím bude v Poradenském centru od 15. září až do 31. ledna připravená řada zajímavých a užitečných informací o závislostech na tabáku a alkoholu. K rozebrání bude již tradičně řada moderně napsaných a důkladně připravených materiálů a nedílnou součástí je seznámení s kampaní „V autě se nekouří“ zaměřenou na řidiče i jejich pasažéry.

Navíc každou středu mezi 15. zářím a 15. říjnem od 13 do 17 hodin poradí zájemcům přímo lékaři projektu Kardiovize, jak se svazující závislosti zbavit.

Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Projekt se skládá ze dvou fází. Během první probíhá u náhodně vybraných obyvatel Brna ve věku od 25 do 64 let mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. Při druhé fázi budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů.

Vedoucími projektu jsou MUDr. Ondřej Sochor z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a prof. Francisco Lopez-Jimenez z americké Mayo Clinic, jenž byl mimo jiné hlavní postavou projektu CardioVision 2020, ze kterého koncept Kardiovize vychází. Více informací o projektu na www.fnusa-icrc.org/kardiovize.

Poradenské centrum má otevřeno každý všední den od 7.30 do 15 hodin, ve středu až do 18. (jag)