Strážníci reagují na nedostatek krve, našli ve svých řadách desítky prvodárců

12.05.2017 | Společenská odpovědnost

Obrovský zájem o dárcovství projevily desítky brněnských strážníků v době, kdy řada nemocnic hlásí nedostatek krve.

Nesmírně cennými jsou pro transfuzní stanice prvodárci. Městská policie Brno jich ve svých řadách našla na základě jediné výzvy téměř sedmdesát. Díky spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno se mohou v polovině května dostavit k hromadnému odběru.

Městské policii se kromě prvodárců podařilo aktivizovat i dvě desítky kolegů, kteří darovali krev například v minulých zaměstnáních, ale po přestěhování do Brna již na tuto prospěšnou činnost nenavázali.

Mnozí další strážníci, kteří krev, plazmu či destičky darují pravidelně, se k hromadnému odběru připojí také, aby akci symbolicky podpořili, upozornili na závažnost problematiky a nalákali další dobrovolníky. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno proto městské policii vyčlenilo hned tři dny, během nichž se k odběrům dostaví stovka strážníků i civilních zaměstnanců. Data byla stanovena na 16. a 17. května, doplňkový termín na 15. června 2017.

Ideální dárci

„Vycházíme z toho, že strážníci jsou v mnoha ohledech ideálními dárci. Jsou fyzicky zdatní, musejí být v dobrém zdravotním stavu a navíc se náš tým díky náboru nových kolegů omlazuje,“ podotýká ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal, jenž je sám držitelem zlaté Jánského plakety za více než 40 odběrů krve. Organizace své zaměstnance k dárcovství krve dlouhodobě motivuje příspěvky ze sociálního fondu, jež se s rostoucím počtem odběrů postupně navyšují.

„Spolupráce s městskou policií je pro nás velmi cenná zejména v tom, že jsme získali nečekaný počet prvodárců, kteří jsou navíc ve výborné kondici. Doufáme, že motivují i další nové dárce. Kromě skvělého pocitu z dobrého skutku získají bezplatně i výsledky rozboru z kontrolního odběru krve a možnost daňového odpočtu,“ upozorňuje ředitel FN Brno Roman Kraus.

Městská policie Brno neustále vyvíjí a rozšiřuje aktivity, jimiž se řadí mezi společensky odpovědné instituce. Již třetina služebních vozidel jezdí na stlačený zemní plyn, brněnští strážníci se každoročně účastní akce Ukliďme Česko, sbírají odhozené injekční stříkačky, zapojují se do ekologické výchovy a materiálně podporují rodiny nemocných dětí.

Hromadný odběr krve možná naznačí další směr. „Odezva od strážníků byla natolik silná, že zvažujeme zmapování zájmu o společný zápis do národního registru dárců kostní dřeně,“ naznačuje Luboš Oprchal.

U Městské policie Brno působí momentálně pět stovek strážníků. Po květnovém hromadném odběru se bude mezi dárce krve řadit již téměř polovina z nich. (jag)

FOTO: defense.gov