Seniory při divadelním představení poučili „Zlatí hoši“

02.12.2015 | Společenská odpovědnost

Poslední listopadovou sobotu se v nově zrekonstruovaném zámečku na Riviéře uskutečnil zajímavý projekt. Ve spolupráci MČ Brno-střed, Městské policie Brno a Sdružení obrany spotřebitele – Asociace vzniklo pro absolventy Senior akademie interaktivní divadelní představení s názvem „Zlatí hoši“.

Jeho cílem bylo navodit dokonalou atmosféru takzvané předváděcí akce. Herci divadla Facka se nelehkého úkolu zhostili na výbornou. Podle pečlivě napsaného scénáře, na jehož tvorbě pracovali odborníci ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, se podařilo vytvořit dokonalou iluzi, které někteří senioři plně podlehli a skutečně uvěřili tomu, že se ocitli ve spárech „šmejdů“. Situaci zachránila přítomnost zástupců preventivně informačního oddělení brněnské městské policie, ale zejména početného týmu poradců SOS – Asociace s předsedkyní paní Gertou Mazalovou.

Představení nakonec splnilo očekávání tvůrců, a podle reakcí i seniorů. Zábavnou formou se podařilo zprostředkovat a posléze i vysvětlit praktiky, které jsou na podobných akcích používány. Moment překvapení byl záměrem, neboť v mnoha případech jsou předváděcí akce „šmejdů“ prezentovány pod různými záminkami. Přítomní senioři však prokázali, že není tak jednoduché je napálit a zmanipulovat.

Po samotném představení následovala beseda s poradci Sdružení obrany spotřebitele – Asociace, Adamem Plajnerem a Janem Hejtmánkem, kteří znovu a podrobně vysvětlili taktiku „šmejdů“ a rizika spojená s návštěvami podobných předváděcích akcí.

V duchu scénáře celého večera skončili herci v poutech strážníků brněnské městské policie, čímž byla jasně deklarována výzva všem poškozeným seniorům, aby se nebáli a nestyděli ohlásit policii, že byli podvedeni, nebo se o to alespoň někdo pokusil.

Tato premiéra, které se zúčastnilo více než 50 seniorů, bude mít i své reprízy, o kterých budou senioři včas informováni, jak městskou částí Brno-střed, tak Městskou policií Brno a Sdružením obrany spotřebitele – Asociace.

Děkujeme všem autorům, hercům a samozřejmě i těm, kteří finanční podporou umožnili realizaci představení. Velké poděkování a uznání si zaslouží i všichni senioři, kteří průběžně pracují na svém vzdělávání a stávají se tak aktivní, sebevědomou a informovanou součástí veřejnosti. (luf)