Uvolněné šrouby na lavičce

10.11.2017 | Modrý život

Povolené šrouby na lavičce, které mohly způsobit zranění nebo bolestivý pád tomu, kdo by si na ni sedl, zjistila procházející žena.

Svůj poznatek proto předala na městskou policii a strážník s územní odpovědností už učinil další kroky nutné ke zjednání nápravy.