Přednáška - sousedské spory (MČ Kr. Pole)

12.06.2017 Pro veřejnost