Přednáška pro sluch. postižené - prevence násilné kriminality

23.05.2017 Pro veřejnost