Přednáška o prevenci násilné kriminality (MČ Kr. Pole)

15.05.2017 Pro veřejnost