Zahájení výstavy "20 let služby veřejnosti"

V pondělí 27. února 2012 byla v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí zahájena výstava ke 20 letům existence Městské policie Brno. Vernisáže se zúčastnilo vedení MP Brno a pozvaní hosté.

V roce 2012 si brněnská městská policie připomíná 20 let své novodobé historie, která se formálně vzato začala psát 1. ledna 1992, kdy nabyl účinnosti zákon o obecní policii. Město Brno využilo možnosti, kterou mu dával zákon o obcích, a svoji městskou policii si v tomto roce zřizovací vyhláškou založilo.