Strážníci uspořádali 12. ročník branného závodu Železný Empík

Své schopnosti, znalosti a dovednosti ve třech kategoriích poměřily děti ze třinácti brněnských i mimobrněnských škol. Na několika stanovištích srdnatě bojovaly o dosažení co nejlepšího výsledku. Střílely ze zbraně na terč, absolvovaly jízdu zručnosti na kole, překonávaly řeku ručkováním na raftu, absolvovaly vzdušný transfer přes řeku na zavěšeném laně, šplhaly po lezecké síti a čekaly na ně i otázky ze zdravovědy. Všichni bojovali s velkým zaujetím, k vítězství však bylo potřeba nasbírat co nejméně trestných bodů a zároveň co nejdřív protnout cílovou pásku v prostoru areálu SKP Kometa Brno.

Pro ostatní přítomné byl připraven bohatý doprovodný program, v jehož rámci si třeba na rotopedu měly možnost vyšlapat pěknou odměnu.

Psovod Městské policie Brno předvedl se svým čtyřnohým parťákem Dustym ukázku poslušnosti, dovednostmi v úpolových sportech se blýskli studenti Bezpečnostně právní akademie a oprávněný obdiv vzbudily i obratné kousky na trialových kolech. Na místě byla i hasičská jednotka, která dětem připravila v horku velmi vítané a vydatné vodní osvěžení.

V závěru 12. ročníku Železného Empíka, nad nímž převzal záštitu primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, byly předány diplomy a věcné ceny. Ti nejlepší pak převzali poháry ředitele MPB.