Slavnostní ceremoniál ke 20. výročí MP

Mimořádné počiny strážníků, jako jsou záchrana lidského života či velká míra osobní statečnosti, dnes dopoledne ocenilo vedení městské policie při slavnostním ceremoniálu v Městském divadle Brno. Během této události byly vyznamenány také významné osobnosti, které podstatnou měrou spolupracují s městskou policií, výrazně ji podporují a nezanedbatelně se podílejí na její činnosti.

Pamětní plaketu a novou kroniku Městské policie Brno vydanou právě při příležitosti současného 20. výročí přebral z rukou ředitele MP Jaroslava Přikryla mimo jiné i opat Lukáš Evžen Martinec, který svým osobním přístupem pomáhá uskutečňovat charitativní projekty spolupořádané městskou policií a umožnil vznik spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Masarykovou univerzitou a městskou policií. Opat také kronice mapující všechny významné události ze současnosti a historie této instituce požehnal.

Ocenění přebrali například bývalí ředitelé městské policie, náměstci primátora statutárního města Brna Robert Kotzian a Ladislav Macek i představitelé Policie České republiky, s níž městská policie každodenně spolupracuje.

Strážníci byli dekorováni také medailemi Za věrnost, a to za nepřetržité působení v řadách městské policie po dobu 10, 15 a 20 let.

VÍCE INFORMACÍ:

www.mpb.cz/tiskove-zpravy/mestska-policie-brno-oslavila-20-vyroci-udilenim-medaili-a-oceneni/

(jag)