První setkání účastníků Street dance

Dívky zapojené do projektu Street dance se poprvé setkaly 3. října, a to ve školícím středisku Městské policie Brno.