Na Nové radnici převzali Ocenění o absolvování Senior akademie další posluchači

V pondělí 15. dubna 2013 byl v zasedacím sále Zastupitelstva města Brna slavnostně uzavřen již VII. ročník speciálního preventivně výukového projektu Městské policie "Senior akademie". Při této příležitosti na Nové radnici převzali z rukou JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA, ředitele MPB další senioři Ocenění o úspěšném absolvování kurzu. Během půlročního cyklu přednášek senioři získávali vědomosti, díky nimž budou schopni čelit nebezpečím a nestat se obětí trestného činu. Senioři prostřednictvím teoretických i praktických seminářů zdokonalovali své znalosti v oblasti prevence kriminality, správného spotřebitelského chování, orientace v dopravě, poskytování první pomoci a podobně. Mezi přednáškovými bloky přišly na řadu i paměťové tréninky, které pomáhají odbourávat mentální bariéry a zažité stereotypy, zvyšují sebevědomí, koncentraci i kreativitu a zvládání relaxačních technik. Dosud i s novými absolventy prošlo Senior akademií již neuvěřitelných 850 posluchačů. Strážníci se tento ojedinělý projekt rozhodli zorganizovat poté, co se rapidně zvýšil počet případů, kdy se právě senioři stali obětmi pachatelů trestné činnosti. Myšlenka výukového programu zaměřeného na tuto věkovou skupinu, který by posluchačům nabízel praktické informace a naučil je významně přispět k vlastnímu bezpečí, ale i k bezpečnosti osob ve svém bezprostředním okolí, je stále vysoce aktuální.