9. sportovní den Městské policie Brno

V pátek 2. září čekal strážníky i ostatní zaměstnance brněnské městské policie tradiční sportovní den, nad kterým převzal záštitu primátor města Brna, pan Ing. Petr Vokřál. V areálu SK Kometa (vedle Riviéry) si účastníci vyzkoušeli obratnost a vytrvalost v disciplínách, jako například volejbal, nohejbal, vybíjená, šplh po laně, jízda zručnosti na kole přes překážky, petanque, střelba na terč ze vzduchové pistole aj.

Závěrem soutěží proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, kteří převzali z rukou pana ředitele MPB JUDr. Bohumila Šimka i dalších představitelů diplomy a ocenění.