4. Sportovní den MP Brno

Na dvě stovky strážníků se v pátek 9. září zúčastnily čtvrtého ročníku sportovního dne Městské policie Brno. Místem řady sportovních klání zahájeného primátorem statutárního města Brna Romanem Onderkou se již tradičně stal areál Sportovního klubu policie Kometa Brno v pisárecké Bauerově ulici. Novinkou letošního sportovního klání byla přítomnost soutěžního týmu pražských strážníků, čímž se počet družstev rozrostl na 18. Co se týmů, jejich členové soutěžili v takových disciplínách, jako byly volejbal, nohejbal, malá kopaná, pétanque, zájemci z řad jednotlivců si pak mohli poměřit síly v střelbě vzduchovou zbraní, šplhu na laně, v jízdě zručnosti na cyklistickém kole nebo ve zdolávání překážek v tamním lanovém centru.

Vítězové jednotlivých disciplín obdrželi z rukou primátora Romana Onderky, ředitele MP Brno Jaroslava Přikryla a policejního prezidenta Petra Lessyho poháry, diplomy a věcné dary. Nejlepším týmem a tudíž i letošním držitelem Putovního poháru se stalo družstvo Jednotky psovodů. V rámci závěrečného vyhlašovacího ceremoniálu obdržel ředitel brněnských strážníků J. Přikryl ocenění za dlouhodobou spolupráci s Policií ČR, které mu předal policejní prezident P. Lessy.

(zno)