255 seniorů slavnostně ukončilo preventivní projekt Senior akademii realizovaný MP Brno

Rekordní počet 255 seniorů, kteří se účastnili šestého ročníku Senior akademie, obdrželo v úterý 10. dubna 2012 v dopoledních hodinách v zasedacím sále zastupitelstva MMB při slavnostním ceremoniálu Osvědčení o absolvování akademie z rukou ředitele MP Brno pana JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA a ředitelky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR paní Mgr. Jitky Gjuričové. Kromě gratulačních projevů člena rady Jihomoravského kraje pana PhDr. Jiřího Altmana a vedoucího Koordinačního centra prevence kriminality MMB PhDr. Stanislava Jabůrka, doplnilo slavnostní atmosféru také krátké vystoupení studenta Hudební fakulty JAMU pana Pavla Boiky. Tři absolventi Senior akademie navíc obdrželi od ředitele brněnské pobočky České národní banky pana ing. Lubomíra Geráka stříbrné pamětní medaile ČNB. (dk)